ایجاد حساب کاربری

*

*

*

*

*

*

رمز عبور را فراموش کرده اید ؟

*

بازدیدگنندگان گرامی، بخش دانلود موسیقی به سایت اضافه شد.

به کانال تلگرام ما بپیوندید:

دکتر فرهنگ هلاکویی – برنامه ما و فرزندان ما - تعلیم و تربیت چیست؟ (بخش دوم)

	 دکتر فرهنگ هلاکویی – برنامه ما و فرزندان ما - تعلیم و تربیت چیست؟ (بخش دوم)

 

تعلیم چیست؟

مقصود از تعلیم، انتقال دانش یعنی علم هنر و فلسفه و یا فن و مهارت به فرد است. به بیان دیگر وقتی از صحبت از تعلیم این است که آموخته های انسانی باید به نسل بعد آنگونه که مناسب است انتقال داده شود. و در این چارچوب من و شما باید علم و هنر و فلسفه و فنی مانند استفاده از کامپیوتر و مهارتی مانند رانندگی را به فرزندمان بیاموزیم. در تعلیم باید قدم های کوتاه پیوسته ای وجود داشته باشد که فرد درست مانند پله به آن نردبان یا پله ای که از آن بالا می رود به آنجاییکه مایل است برسد.

  

تربیت چیست؟

در این خصوص بدون تردید گفتگو بسیار است. اما به نظر من سه نکته اصلی و اساسی وجود دارد. مرحله اول انتقال اخلاق یا اصول اخلاقی یا انسانی است. به بیان دیگر کودکی تربیت یافته است که از اصول اخلاقی و انسانی ویژه ای بر خوردار است. می دانیم که در طول تاریخ چهار اصل اساسی اخلاقی یا ارزش اخلاقی عدالت، حقیقت، محبت و آزادی اساس کار بوده است. مرحله دوم، ارزش جدید و دیگری حرمت وارد صحنه زندگی انسان و مخصوصا محیط خانواده شده. بنابراین، آن زمانی من و شما می توانیم درباره تربیت اخلاقی و انسانی را به آنها آموخته ایم و آنها را به سمت ارزش های مطلق اخلاقی کشانده ایم. به این معنا که بدون آنکه منفعت یا مصلحت آنها هست یا نیست، بدون آنکه به فواید آنی و عادی آن توجه کنند، فقط بخاطر اصول اخلاقی به آنها پایبند باشند. همیشه راست بگویند حتی اگر به ضرر خود یا دیگران تمام شود. زیرا بهتر است که انسان راستی را پیشه کند و حتی بپذیرد که این راستی ممکن است در برخی مواقع برای خود و دیگران ممکن است آسیب بوجود آورد اما حداقل خاطرش آسوده است که چنین جامعه ای هزاران بار بیشتر از این راستگویی بهره می گیرد و هرگز راستگویی که منجر به مسائل و مشکلات محدود کوچکی در کوتاه مدت می شود آن قدرها اهمیتی ندارد و چنین هزینه ای است که حتما باید پرداخته شود. بنابراین اصول ارزش های اخلاقی آن هم در معنا و مفهوم خاص مطلق خود باید به فرزندان آموخته شود. مورد دوم، میل به کمال است. یعنی کودک انسانی باید رشد خود را که عاملی ضعیف در انسان است را بپذیرند و به سمت کمال حرکت کند. منظور از کمال به معنای تکمیل و کامل کردن است. آنچه که به عنوان خود شدن و یا تحقق خود می شناسیم. به بیان دیگر انسان مانند دانه ای است که باید تبدیل به درخت شود و بنابراین وظیفه پدر و مادر است که باید چنین نقشی را ایفا نمایند. مسئله سوم آزادی و آزادگی است. تربیت آن زمان کامل است که فرد بتواند از زندان تاریخ، از زندان جامعه و محیط اطراف خود، از زندان آنچه که درون او به او تحمیل می کند، یعنی زندانی که جنبه بیولوژیک و یا نیروهای آشکار و پنهان درونی تا به مقدار ممکن آزاد باشد. به بیان دیگر، کودک انسانی باید به کمک پدر و مادر خود به مرحله آزادی و آزادگی برسد. متاسفانه در بسیاری از فرهنگ ها پدران و مادران خود بزرگترین زندان بانان فرزندان خود هستند، و از جانب دیگر با ایجاد ترس و اضطراب و دلهره و نگرانی های دیگر فرزند خود را مقید و محدود کرده و در زندگی او را وادار می کنند که به جای حرکت از ترمز روانی که همیشه مانع او به جهت انجام کارهای درست است بهره بگیرند.

به هر حال مسئله آزادی اساس دیگری و اساس پیچیده ای دارد که در کار تربیت باید صورت بگیرد. تا آنجاییکه فرد بتواند آزادانه، صمیمانه و صادقانه و آگاهانه و عاشقانه و سازنده تصمیم زندگی خود را گرفته و آن را اجرا کند.

بنابراین مفهوم پرورش تعلیم و تربیت مسئله مهمی در ارتباط به کودک انسانی است.

 

همچنین مطالب زیر را مطالعه نمایید:

دکتر فرهنگ هلاکویی – برنامه ما و فرزندان ما - پرورش چیست؟ (بخش اول)
آموزش راستگویی و صداقت به کودک (دکتر برتراند راسل)
عوامل موثر در اعتماد به نفس کودکان
تنبیه کودکان (دکتر برتراند راسل)
بالا